Αξεσουάρ για πατατοκόφτη TELLIER οδηγός

Κωδικός: A1420
42 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Οδηγός πλαστικός (γκλισιέρα) για πατατοκόφτες TELLIER Γαλλίας.