Πρέσσα για Πατατοκόφτη TELLIER

Κωδικός: A1190
20 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Πρέσσα για πατατοκόφτες της TELLIER Γαλλίας.

Για μαχαίρια διαστάσεων : 6” / 8” / 10” / 13” / 20”