ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ – ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
Τα φίλτρα νερού τοπικής και οι αποσκληρυντές βρίσκουν εφαρμογή σε μηχανές καφέ, αυτόματους πωλητές, παγομηχανές, πληντήρια, συστήματα υδρονέφωσης κτλ.
Τα πλεονεκτήματά τους είναι μεταξύ άλλων: μείωση κόστους service μηχανήματος λόγω μη συσσώρευσης αλάτων διασφάλιση μακράς και καλής απόδοσης του μηχανήματός σας.