Καφεκούτι μικρό 4 θέσεων

Κωδικός: A1627
29 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Κουτί 4 θέσεων για υλικά παρασκευής καφέ.