Καφεκούτι μικρό 2 θέσεων

Κωδικός: A1625
16 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Κουτί 2 θέσεων για υλικά παρασκευής καφέ.