Βρύση Αυτόματη για Ψύκτη Νερού (Πατητή Ποτηριού)

Κωδικός: A3942
95 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

  • Ολικό ύψος : 31 cm