-17%

Καταιωνιστήρας Κοντός

Κωδικός: A3919
250 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

  • Ολικό ύψος : 60 cm