Συσκευές Απολύμανσης Αέρα, κατάλληλα για κλειστούς χώρους, με πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας, από εγκεκριμένα κέντρα ελέγχων.