Πρέσσα για Πατατοκόφτη TELLIER Ιδανική για πατάτες φούρνου

Κωδικός: A0292
20 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Ιδανική για πατάτες φούρνου