Αυτόματος αποσκληρυντής αφαλατωτής

Κωδικός: A0789
440 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Αυτόματος αποσκληρυντής – αφαλατωτής νερού διατομης 3/8″ και χωρητικότητας 5 Lt.