Καφεκούτι μικρό 3 θέσεων

Κωδικός: A1626
19 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Κουτί 3 θέσεων για υλικά παρασκευής καφέ.