Πινέλο για καθαρισμό μύλου

Κωδικός: D079
4 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Πινέλο για καθαρισμό μύλου