Βούρτσα καθαρισμού group

Κωδικός: D025
20 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Βούρτσα καθαρισμού group