Σκόνη καθαρισμού μαχαιριών μύλου 10 φακ.

Κωδικός: D031
7 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Σκόνη καθαρισμού μαχαιριών μύλου 10 φακ.