Σέικερ με στραγγιστήρι

Κωδικός: D065
11 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Σέικερ με στραγγιστήρι