• Χαμηλωμένο ταψί σε σύγκριση με το πάνω μέρος 4 cm και κλίση προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος κατά 1 cm για να στραγγίσει το λίπος. • Φαρδύ συρτάρι για συλλογή λίπους. • Διατίθεται με μαλακό σιδερένιο ταψί ή γυαλιστερή σχάρα χρωμίου. • Σταθεροί καυστήρες φλόγας με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. • Ανεξάρτητα χειριστήρια κάθε μονάδα πλάτους 40 cm. • Ρύθμιση θερμοκρασίας από 200°C έως 400°C με βαλβίδα ασφαλείας θερμοστοιχείου.