ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ – TOPPINGS

Κωδικός: A2192
200 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Ψυγείο σαλατών – toppings ανοικτό, αριστερά θεσεις με ψύξη, δεξιά ουδέτερο, σε διαστάσεις 100x75x90, σε καλή κατάσταση.