ΚΑΝΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κωδικός: A0026
25 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Κανάτα Γαλλικού καφέ