Μετρητής για φίλτρο νερού

Κωδικός: A0788
45 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Μετρητής όγκου διέλευσης νερού σε Lt για φίλτρα νερού.