Σκόνη καθαρισμού Group μηχανής 15 φακ.

Κωδικός: D030
7 + ΦΠΑ
Οι τιμές των προϊόντων είναι χωρίς ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης.

Περιγραφή

Σκόνη καθαρισμού Group μηχανής 15 φακ.